Redactie | Handreiking cultuurprojecten

Handreiking succesvolle inclusieve cultuurprojecten Urban Paradoxes Hogeschool Inholland lectoraat Dynamiek van de Stad redactie Sandra Trienekens

Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten

 
Onderzoeksbureau Urban Paradoxes benaderde STAMET PROJECTS om de tekst die was voortgekomen uit twee literatuurstudies te herschrijven. Urban Paradoxes en Hogeschool Inholland (lectoraat Dynamiek van de Stad) onderzochten de voorwaarden voor succesvolle cultuurprojecten met een divers bereik en legden hun bevindingen voor aan het culturele veld. De tekst bleek onvoldoende afgestemd op de praktijk: om kunst- en cultuurorganisaties daadwerkelijk te inspireren was er een vertaalslag nodig.

STAMET PROJECTS herschreef de handreiking en zorgde voor een kernachtige opsomming van de onderzoeksresultaten. Kunst- en cultuurprofessionals krijgen in de handreiking concrete tips om bij de opzet en uitvoer van projecten inclusief te werk te gaan. Zo kunnen ze kunst en cultuur toegankelijker maken voor een breder publiek en tegelijkertijd een positieve impuls geven aan ontwikkelingen in de buurt.

→ Download de Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten.
 

Meer redactie

© 2019 Roos Stamet-Geurs