Tekst | Persbericht kunstwerk Molijn

Qkunst Nunspeet Molijn Nicolas Dings Van den Broek Lohmanfonds kunst in de openbare ruimte persbericht redactie Véronique Baar

Persberichten kunstwerk voor F.A. Molijn

 
Het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet wilde het leven en werk van François Adriaan Molijn (1853-1912), stichter van de Veluvine verffabriek in Nunspeet, eren met een beeld. QKunst begeleidde het fonds bij deze kunstopdracht in de openbare ruimte. De kunstcommissie selecteerde drie kunstenaars en koos uiteindelijk voor het ontwerp van Nicolas Dings. Daarbij werd de mening van Nunspeters meegewogen.

STAMET PROJECTS schreef voor QKunst een serie persberichten omtrent deze kunstopdracht. Het eerste persbericht was een aankondiging van de inspraakronde voor de inwoners van Nunspeet. Het persbericht dat daarop volgde diende om het winnende ontwerp bekend te maken. Tot slot werd er een persbericht gewijd aan de onthulling van het beeld. Alle persberichten zijn breed opgepakt in lokale en regionale media.
‪ 

Meer tekst

© 2019 Roos Stamet-Geurs