Onderzoek | Ouderen & Cultuur

ouderen cultuur tekst onderzoek vertalen lang leve kunst cultuurparticipatie samenwerking synergie convenant drukwerkbegeleiding productie kca

Ouderen & Cultuur 2013-2016. Van samenwerking naar synergie

 
Op verzoek van de partners van Lang Leve Kunst en het Convenant Ouderen en cultuur inventariseerde STAMET PROJECTS de resultaten van dit convenant. Na een evaluatie van de cijfermatige en inhoudelijke resultaten vertaalde STAMET PROJECTS het onderzoek naar enkele brochureconcepten.

Penvoerders Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en VSBfonds kozen voor een full colour drieklapsfolder (A4-formaat) met aan de binnenzijde een infographic. STAMET PROJECTS was vervolgens verantwoordelijk voor de complete totstandkoming van de brochure: van tekstschrijven (Nederlands en Engels) en beeldredactie tot de coördinatie van de vormgeving en de drukwerkbegeleiding (selectie van drukker, controleren van opmaak- en drukproeven).

‪→ De brochure is opgenomen in het publicatieoverzicht van het LKCA. Download de Nederlandse en/of de Engelse versie.
 

Meer onderzoek

© 2019 Roos Stamet-Geurs