Opdrachtgevers over STAMET PROJECTS

 
Daltonschool de Kleine Kapitein | Laura van der Hammen (directeur) 

‘Roos heeft zich de mogelijkheden en onmogelijkheden van het basisonderwijs snel eigen gemaakt, waardoor ze goed aansluit op zowel de kinderen als de leerkrachten. Het educatieve materiaal dat Roos levert ziet er prachtig verzorgd uit en is van hoge kwaliteit. De samenwerking is altijd effectief, transparant en laagdrempelig. De lijntjes zijn heel kort en Roos is flexibel wanneer nodig.’

 

Reinwardt Academie | Riemer Knoop (lector Cultureel erfgoed) 

‘Met groot genoegen kijk ik terug op de de tekstredactie, opmaak en drukbegeleiding die Roos Stamet van de Reinwardt Memorial Lecture #9 uitvoerde. Dat deed zij voorbeeldig: met prettige scherpte, slagkracht waar nodig en passie waar mogelijk, en met groot respect voor de auteur en de Reinwardt Academie als opdrachtgever. Een weldaad om mee te werken: Roos ontzorgt en levert een topproduct.’

 

Stichting RCOAK  | Frieda de Pater (directeur)

‘Roos wist voor onze brochure over nalatenschappen de juiste toon te treffen, passend bij de organisatie en bij het onderwerp. Dat was eerder drie andere grotere bureaus niet gelukt. Het College van Regenten van Stichting RCOAK was verbaasd te horen dat de brochure een soloproductie was. Zij hadden de indruk dat deze door een heel team tekstschrijvers was geschreven.’

 

Fonds Sluyterman van Loo | Koeno Sluyterman van Loo (directeur)

‘Creatief, origineel, consciëntieus, coöperatief en pragmatisch: deze combinatie van eigenschappen, waarover Roos Stamet beschikt, heeft eraan bijgedragen dat de publicaties die wij samen met haar hebben gemaakt op tijd, binnen budget en van hoge kwaliteit waren.’© 2019 Roos Stamet-Geurs