Redactie | Co Westerik

Co Westerik publicatie Schilderijen | Notities QKunst redactie Veronique Baar Fenna de Vries werkdagboeken Hans den Hartog Jager

Co Westerik

 
Ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Co Westerik (1924, Den Haag) verscheen de publicatie Co Westerik Schilderijen | Notities. Naast honderd schilderijen uit verschillende perioden bevat de publicatie schetsen en fragmenten uit Westeriks werkdagboeken. STAMET PROJECTS werkte als redacteur voor QKunst, dat voor de uitgever de werkdagboeken inventariseerde en er een essay over publiceerde.

STAMET PROJECTS kreeg toegang tot de gedigitaliseerde werkdagboeken en selecteerde allereerst de fragmenten die betrekking hadden op de afgebeelde schilderijen. Vervolgens koos STAMET PROJECTS de meest relevante fragmenten uit en redigeerde ze, waarbij het ‘eigen’ taalgebruik van de kunstenaar zorgvuldig gehandhaafd bleef.

Co Westerik Schilderijen | Notities, H. den Hartog Jager en V. Baar, Galerie Fenna de Vries, 2014, ISBN 9789082193909.
 

Meer redactie

© 2019 Roos Stamet-Geurs