Analyse

Een heldere tekst die geen vragen oproept, staat of valt met een logische volgorde. Alleen is die na een reeks redactierondes vaak naar de achtergrond verdwenen. Of hebben meerdere collega’s aan een tekst gewerkt, waardoor die weliswaar inhoudelijk compleet is, maar de samenhang tussen de onderdelen verloren is gegaan.

STAMET PROJECTS analyseert de opzet en vorm, afgaand op het type tekst, en doet suggesties voor verbetering. Met achtergrondkennis van de sector en de beoogde doelgroep bekijkt STAMET PROJECTS vervolgens of de tone of voice en het taalniveau aansluiten bij het doel van de tekst. Daarbij komen ook stijl, spelling en interpunctie aan bod. Tot slot herschrijft STAMET PROJECTS desgewenst (onderdelen van) de tekst.


Creatief, origineel, consciëntieus, coöperatief en pragmatisch: deze combinatie van eigenschappen, waarover Roos beschikt,
heeft eraan bijgedragen dat de publicaties die wij samen met haar hebben gemaakt op tijd, binnen budget en van hoge kwaliteit waren.

Fonds Sluyterman van Loo | Koeno Sluyterman van Loo (directeur)

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.