Analyse

Een heldere tekst die geen onnodige vragen oproept, staat of valt met een logische volgorde. Alleen is die na een reeks redactierondes vaak naar de achtergrond verdwenen. De samenhang is dan ver te zoeken, al klopt de inhoud als een bus.

STAMET PROJECTS analyseert de opzet en vorm, afgaand op het type tekst, en doet suggesties voor verbetering. Met kennis van de sector en de beoogde doelgroep bekijkt STAMET PROJECTS vervolgens of de tone of voice en het taalniveau aansluiten bij het tekstdoel. Daarbij komen ook stijl, spelling en interpunctie aan bod. Tot slot herschrijft STAMET PROJECTS desgewenst (onderdelen van) de tekst.


      Creatief, origineel, consciĆ«ntieus, coƶperatief en pragmatisch: deze combinatie van eigenschappen, waarover Roos beschikt, heeft eraan bijgedragen dat de publicaties die wij samen met haar hebben gemaakt op tijd, binnen budget en van hoge kwaliteit waren.
Fonds Sluyterman van Loo | Koeno Sluyterman van Loo, directeur

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.