Privacyverklaring

STAMET PROJECTS neemt privacy serieus. Informatie over jou wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In onderstaande privacyverklaring staat omschreven hoe STAMET PROJECTS omgaat met jouw persoonsgegevens.

Roos Stamet-Geurs is de Functionaris Gegevensbescherming van STAMET PROJECTS en bereikbaar via roos@stamet-projects.nl.

Contactgegevens
www.stamet-projects.nl
Veembroederhof 218
1019 HC Amsterdam
+31 (0)6 18862472

Persoonsgegevens
STAMET PROJECTS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. STAMET PROJECTS verwerkt je voor- en achternaam, je e-mailadres en overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website. STAMET PROJECTS verwerkt deze persoonsgegevens om je zo nodig te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. STAMET PROJECTS kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat STAMET PROJECTS persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijdert STAMET PROJECTS deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
STAMET PROJECTS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging persoonsgegevens
STAMET PROJECTS neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website is versleuteld d.m.v. een SSL-certificaat, en maakt gebruik van beveiligde back-ups en firewalls. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Bewaartermijn persoonsgegevens
STAMET PROJECTS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens (te weten voor- en achternaam en je e-mailadres) worden bewaard voor zolang de dienstverlening strekt. Bij beƫindiging van een overeenkomst worden de daarbij horende persoonsgegevens in ieder geval binnen acht jaar verwijderd en vernietigd, tenzij het wettelijke verplicht of noodzakelijk voor een rechtsvordering is om dat niet te doen.

Delen van persoonsgegevens met derden
STAMET PROJECTS verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STAMET PROJECTS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Laat het weten als je daar gebruik van wilt maken.

Cookies
STAMET PROJECTS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. STAMET PROJECTS gebruikt nooit cookies voor marketingdoeleinden. STAMET PROJECTS deelt ook nooit cookies met andere websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die STAMET PROJECTS gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact op.