Tekst

Als tekstprofessional besla ik een breed vakgebied: van complete publicaties, rapportages, aanbestedingen en jaarverslagen, tot opiniestukken, artikelen en persberichten. Ik schrijf duidelijke teksten voor online en offline media die perfect aansluiten op je publiek. Voorafgaand aan elke opdracht voer ik een tekstanalyse uit. Hierna ontvang je een vrijblijvend advies over mijn werkwijze: (her)schrijven, redigeren of corrigeren.

➤ Bekijk recente opdrachten op LinkedIn

Begrijpelijke taal

Toegankelijkheid staat in al mijn werk voorop. Ik schrijf en redigeer teksten op A2- en B1-niveau, onder andere in opdracht van het Ministerie van VWS. Zo maak ik complexe taal begrijpelijk voor mensen die moeite hebben met lezen, door laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking, en voor mensen met een taalachterstand.

(Eind)redactie

Door zinsconstructies te versoepelen zet ik jouw boodschap in de spotlights. Ik hanteer een consequente tone of voice, controleer op inclusief taalgebruik, structureer door middel van (tussen)koppen en verbeter fouten in spelling, grammatica en interpunctie. Als eindredacteur optimaliseer ik de samenhang tussen tekstonderdelen en schrap resoluut waar nodig. Verder schrijf ik desgewenst de inleidende teksten.