Tekst

Als tekstprofessional heeft Roos een breed vakgebied: van publicaties, jaarverslagen, voortgangsrapportages en aanbestedingen, tot opiniestukken, persberichten, nieuwsbrieven, brochures en webteksten. Roos is een kritische meelezer die voorafgaand aan elke opdracht een snelle tekstanalyse uitvoert. Hierna ontvang je een vrijblijvend advies over de noodzakelijke aanpak: (her)schrijven, redigeren of corrigeren.

Copywriting

Met kennis van de sector en de beoogde doelgroep schrijft Roos overtuigende teksten voor online en offline media. Hierbij zorgt zij ervoor dat de tone of voice, de tekststructuur en het taalniveau aansluiten bij het tekstdoel en het publiek.

→ publicatie Ga samen voor oud! | LKCA

→ webteksten | Stichting New Angle

Begrijpelijke taal

Roos schrijft toegankelijke teksten op A2- en B1-niveau, onder andere in opdracht van de overheid. Ze maakt complexe taal begrijpelijk voor mensen die moeite hebben met lezen, door laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking, en voor mensen met een taalachterstand.

→ samenvatting Eindrapportage Onbeperkt meedoen! | Ministerie van VWS

Redactie

Door zinsconstructies te polijsten en te versoepelen zet Roos jouw boodschap in de spotlights. Ze controleert op correct en consequent taalgebruik, structureert door middel van (tussen)koppen en verbetert fouten in spelling, grammatica en interpunctie. Uiteraard blijft de inhoud hierbij overeind.

→ publicatie Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten | Hogeschool Inholland en Urban Paradoxes

→ publicatie Mobiel in je Buurt | Society Impact

Eindredactie

Roos brengt strategische samenhang aan tussen verschillende tekstonderdelen en durft daarbij resoluut te schrappen. Ze schrijft passende begeleidende teksten zoals een voorwoord en hoofdstukintro’s. Op verzoek begeleidt Roos een complete publicatie van vormgeving tot drukproef.

→ Engelstalige publicatie Reinwardt Memorial Lecture Rubbish Theory: The Heritage of Toxic Waste | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

→ publicatie Handreiking MeeMaakPodia | Fonds voor Cultuurparticipatie


Meer tekst? Bekijk het profiel van Roos op LinkedIn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.